برندی به نام عرشیا

arshia
برندی به نام لوازم خانگی عرشیا ذوق و سلیقه همکار آلمانی ما در انتخاب نام برند شرکتش نشان دهنده توجه به فرهنگ و گروه های مختلف مصرف کننده اش است. آنقدر که کلمه عربی عرشیا را که در ایران گاهاً ...
arshia

X